FUNDEGO, STABILITEIT IS ONZE SPECIALITEIT - INFO@FUNDEGO.BE

Privacy Policy

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 1 september 2020.

INVOERING

Fundego BV (ook wel “wij”, “ons” of “onze” genoemd) begrijpt dat u op de hoogte bent van en geeft om uw persoonlijke privacybelangen en wij nemen dat serieus. We zullen alle toepasselijke gegevensbescherming- en consumentenwetgeving van tijd tot tijd volledig naleven. Dit privacybeleid beschrijft het beleid en de praktijken van Fundego BV met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en welke rechten u hebt met betrekking tot deze gegevens. Fundego BV is de gegevensbeheerder voor de Persoonsgegevens die worden verwerkt door op FUNDEGO BV – Eikenlei 187, 2960 Sint-Job-’t-Goor – www.fundego.be – +32 468 14 71 49

CATEGORIEËN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van onze diensten: Naam, e-mail, thuisadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam etc.

DOEL

Wij gebruiken uw gegevens om:
• Maak dingen die voor u relevant zijn.
• Voor statistische of enquêtedoeleinden om deze website en zijn services aan u te verbeteren.
• Schakel snel services en informatie in.
• Zorg ervoor dat u niet meer dan één keer informatie hoeft toe te voegen, dit maakt de website eenvoudiger voor u om door te navigeren ’
• Stuur u een e-mail over onze diensten.
U stemt ermee in dat u er geen bezwaar tegen hebt dat wij contact met u opnemen voor een van de bovengenoemde doeleinden, hetzij per telefoon, e-mail of schriftelijk, en u bevestigt dat u geen van de bovenstaande zaken als een inbreuk op uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

TOESTEMMING

U kunt onze website gebruiken, zelfs als u uw persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken, maar uw toegang is beperkt.
Als u echter besluit om uw persoonlijke informatie te verstrekken, kunt u het soort informatie selecteren dat u van ons wilt ontvangen door u te abonneren op verschillende services. U hebt de keuze om de optie te selecteren waarin staat dat u geen berichten wilt ontvangen over onze andere aanbiedingen of services.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om browservoorkeuren te volgen. Een cookie is een computerbestand met informatie over een gebruiker die bij elke aanvraag naar de centrale computer wordt verzonden. De server gebruikt deze informatie om gegevens aan te passen die naar de gebruiker worden teruggestuurd en om de aanvragen van de gebruiker te registreren. Als u het gebruik van cookies toestaat, kunnen de volgende persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen:
• Datum en tijd van bezoeken.
• Pagina’s bekeken.
• Tijd doorgebracht op onze website.
• Websites die vóór en na onze website zijn bezocht.
• Uw IP-adres.
IP-adres is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren. IP-adressen worden automatisch verzameld door onze webserver als onderdeel van demografische en profielgegevens.

HANDHAVING

Als u om welke reden dan ook van mening bent dat Fundego BV niet aan dit privacybeleid heeft voldaan, laat het ons dan per e-mail weten en wij zullen ons best doen om het probleem snel te bepalen en te verhelpen. Zorg ervoor dat de woorden Privacybeleid in de onderwerpregel staan.

RECHTVAARDIG BELANG

Fundego BV zal uw persoonlijke informatie zonder kennisgeving alleen bekendmaken indien dit wettelijk vereist is of te goeder trouw gelooft dat dergelijke actie nodig is om: (a) te voldoen aan de edicten van de wet of te voldoen aan een juridisch proces geserveerd op Fundego BV of de site (b) beschermen en verdedigen van de rechten of eigendom van Fundego BV en zijn familie van websites, en (c) handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Fundego BV zijn websites, of het publiek.

OPSLAG EN BEWARING VAN GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt zolang als nodig is, daarna worden ze verwijderd. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor een langere periode kunnen verwerken als dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

LINKS NAAR WEBSITE VAN DERDEN

Met de links in dit gebied kunt u de site Fundego BV verlaten. De gekoppelde sites vallen niet onder de controle van Fundego BV en Fundego BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site of een link op een gelinkte site, of voor wijzigingen of updates van dergelijke sites. Fundego BV is niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van overdracht ontvangen van dergelijke gekoppelde site. Fundego BV verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Fundego BV van de site.

DATA ONDERWERP RECHTEN

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben onze websitegebruikers, met bepaalde wettelijke uitzonderingen, meerdere rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Fundego BV . Gebruikers hebben:
(1) het recht om toegang te vragen tot hun persoonlijke gegevens en om uit te vinden hoe deze worden verwerkt;
(2) het recht om onjuiste of onvolledige informatie te corrigeren of aan te vullen;
(3) het recht om persoonsgegevens te verwijderen voor illegaal verwerkte gegevens wanneer de wettige basis toestemming is;
(4) het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
(5) het recht om persoonsgegevens in elektronische vorm over te dragen (gegevensportabiliteit);
(6) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van het legitieme belang van Fundego BV .
Gebruikers hebben te allen tijde het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken met betrekking tot Fundego BV ‘s verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers.

OVEREENKOMST EN GESCHILLEN

Door de website Fundego BV en onze services te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden en bepalingen in dit privacybeleid en / of enige andere overeenkomst die we mogelijk met u hebben. Als u niet akkoord gaat met een van deze algemene voorwaarden, dient u de website Fundego BV niet te gebruiken. U stemt ermee in dat elk geschil over privacy of de voorwaarden in dit Privacybeleid, of elke andere overeenkomst die we met u hebben, wordt beheerst door de wetten van België. U stemt er ook mee in om dergelijke geschillen in België te bemiddelen en zich te houden aan enige beperking van schade die is opgenomen in een overeenkomst die we met u hebben.

GEBRUIKERS VAN BUITEN BELGIË

Houd er rekening mee dat als u een gebruiker bent van buiten België, uw informatie kan worden verwerkt, opgeslagen en overgedragen in België waar onze centrale database wordt beheerd. Het is mogelijk dat de gegevensbeschermingswetgeving die in België van kracht is niet zo omvattend is als die in uw land, maar we verzekeren u dat we stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

GEGEVENSLEK

Fundego BV heeft krachtige maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat uw keuzes voor het beoogde gebruik worden gerespecteerd. We nemen krachtige voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
In het geval van onvoorziene omstandigheden die leiden tot gegevensinbreuk, wordt u binnen 72 uur na het vaststellen van de inbreuk op de hoogte gebracht van een dergelijke gegevensinbreuk.

WIJZIGINGEN EN UPDATES VAN HET PRIVACYBELEID

Aangezien onze services van tijd tot tijd kunnen veranderen, wordt verwacht dat dit Privacybeleid ook zal veranderen. We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid te allen tijde en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, anders dan het plaatsen van het gewijzigde Privacybeleid op www.fundego.be. We kunnen periodieke herinneringen aan onze kennisgevingen en voorwaarden e-mailen en zullen gebruikers e-mailen over materiële wijzigingen hierin, maar u moet onze site regelmatig bezoeken om het huidige Privacybeleid dat van kracht is en eventuele wijzigingen te bekijken. aan. De hierin opgenomen bepalingen vervangen alle eerdere kennisgevingen of verklaringen met betrekking tot onze privacypraktijken en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze site.

CONTACTGEGEVENS, KLACHTEN EN VRAGEN

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier. Als u denkt dat uw bezorgdheid niet is opgelost, kunt u ook een klacht indienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteit in uw land.

FUNDEGO BV – Eikenlei 187, 2960 Sint-Job-’t-Goor – www.fundego.be – +32 468 14 71 49